Volby do Poslanecké sněmovny Kde a kdy volit

NUTNO AKTUALIZOVAT

Jste v pobytovém zařízení (například domov důchodců, léčebna dlouhodobě nemocných) uzavřeném hygienickou stanicí z důvodu COVID-19?

Speciální komise Vás sama navštíví 
Volíte dne 1. nebo 2. října 2020 (dle možností komise), případně 8. nebo 9. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu). 

Máte nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu COVID-19

Pokud je odpověď NE,...

...tak budete volit v běžné volební místnosti jako obvykle.
Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020, případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

Volba do přenosné volební schránky

Pouze ze závažných důvodů (například úraz nebo dlouhodobá nemoc), které Vám znemožňují navštívit volební místnost. 
Požádejte obecní úřad nebo volební komisi. 
Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020, případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu). 

Pokud je odpověď ANO,...

...tak můžete volit z auta na stanovišti (drive-in) v okrese, kde máte trvalý pobyt.
Volíte ve středu 30. září 2020 v čase od 7:00 do 15:00, případně 7. října 2020 od 7:00 do 15:00 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

Stanoviště:

Další informace

Volba do zvláštní přenosné volební schránky

Musíte se nahlásit svému krajskému úřadu na speciální telefonní lince. Telefonní číslo a termín, do kdy se nahlásit, najdete na webových stránkách kraje. 
Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020, případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu). 

Další informace

V PŘÍPADĚ KARANTÉNY NEBO IZOLACE: 

Přednostně využijte volební stanoviště drive-in
Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem. 
Na voličský průkaz volit nelze. Pokud ho ale máte, odevzdejte ho komisi. 
Je dobré mít s sebou také potvrzení od lékaře či hygienické stanice. 


Hlasování na volebním stanovišti (drive-in)

Kdo může hlasovat

Na hlasovacím stanovišti může hlasovat každý volič, který má trvalý pobyt v okrese, pro které bylo stanoviště zřízeno, a kterému byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19. Hlasování není nutné oznamovat dopředu, postačuje přijet na příslušné místo automobilem nebo na motocyklu, kde bude voliči po prokázání totožnosti a splnění podmínek umožněno hlasování.

Kdy bude hlasování probíhat

Hlasování bude probíhat ve středu 30. 9. 2020 od 7:00 do 15:00.

V případě druhého kola voleb do Senátu se bude hlasovat ve středu 7. 10. 2020 od 7:00 do 15:00 (týká se pouze okresu Strakonice a některých obcí z okresů PísekPrachatice a Jindřichův Hradec).

Jak bude hlasování probíhat

  • volič přijede na hlasovací místo dle místa svého trvalého pobytu (např. pokud má trvalý pobyt v obci v okresu Tábor, může hlasovat pouze na stanovišti v Táboře), na jiném stanovišti mu nebude hlasování umožněno,
  • volič neopouští automobil, po celou dobu je v něm, a řídí se pokyny komise pro hlasování,
  • komise ověří totožnost voliče, a to pouze prostřednictvím platného občanského průkazu (ověření totožnosti jiným způsobem, například cestovním pasem nebo řidičským průkazem, není přípustné),
  • komise ověří, zda volič splňuje podmínky pro zvláštní způsob hlasování (zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19),
  • poté bude voliči vydána úřední obálka, bude mu určen prostor pro úpravu hlasovacího lístku, a následně umožněno hlasování do volební schránky,
  • po vložení hlasu do schránky volič opouští stanoviště dle pokynů příslušníků Armády ČR.

Hlasování voliče, kterému byl vydán voličský průkaz

Pokud byl voliči vydán voličský průkaz, ale v době voleb se nachází v izolaci nebo v karanténě, pak  voličský průkaz v takovém případě neumožňuje hlasování na libovolném volebním stanovišti, ale pouze na tom stanovišti, ke kterému volič náleží podle adresy trvalého pobytu. Na něm bude také voličský průkaz odevzdán.

Místa pro hlasování na volebních stanovištích

Pro jednotlivé okresy byla určena následující místa, v nichž se ve středu 30. 9. 2020 uskuteční hlasování drive-in způsobem. Případné druhé kolo hlasování do Senátu ve středu 7. 10. 2020 se týká jen míst v okresech Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice. Vždy jde o areály Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v okresních městech. Volební stanoviště budou vždy označena.

Na tomto odkazu je uveden seznam obcí v každém okrese, je nutné zkontrolovat, v jaké obci je volič přihlášen k trvalému pobytu. Na základě trvalého pobytu se pak řídí, k jakému volebnímu stanovišti volič pojede a vykoná své volební právo.

České Budějovice

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 2133/10
Hlasovací stanoviště se nachází na okraji parkoviště za administrativní budovou.
Souřadnice místa: 49.0029942N, 14.4831731E
Odkaz: www.mapy.cz

Zdroj: Mapy.cz

Český Krumlov

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, Domoradice 127
Hlasovací stanoviště se nachází v areálu, vlevo za bílou budovou vrátnice.
Souřadnice místa: 48.8261122N, 14.3369039E
Odkaz: www.mapy.cz

Zdroj: Mapy.cz

Jindřichův Hradec

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126
Hlasovací místo se nachází po pravé straně za vjezdem do areálu, u přístřešků pro parkování automobilů. Vjezd je z ulice U Dolního Skrýchova, v blízkosti křižovatky ulic Jarošovská a U Dolního Skrýchova.
Souřadnice místa: 49.1545206N, 15.0144122E
Odkaz: www.mapy.cz

Zdroj: Mapy.cz

Písek

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148
Hlasovací místo se nachází po levé straně za vjezdem do areálu, u přístřešku pro parkování automobilů.
Souřadnice místa: 49.3174358N, 14.1562506E
Odkaz: www.mapy.cz

Zdroj: Mapy.cz

Prachatice

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, Žernovická 916
Hlasovací místo se nachází v areálu, u přístřešků pro parkování vozidel údržby. Žádáme Vás, abyste pro příjezd využili bránu blíže městu Prachatice, výjezd bude zajištěn bránou u čerpací stanice pohonných hmot (tj. provoz bude organizován jednosměrně).
Souřadnice místa: 49.0153925N, 14.0124653E
Odkaz: www.mapy.cz

Zdroj: Mapy.cz

Strakonice

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294
Hlasovací místo se nachází v areálu, cca 50 m naproti vjezdu.
Souřadnice místa: 49.2755622N, 13.9130036E
Odkaz: www.mapy.cz

Zdroj: Mapy.cz

Tábor

Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107
Hlasovací místo se nachází cca 70 m za vjezdem do areálu, před bílou skladovací halou.
Souřadnice místa: 49.4143239N, 14.6868931E
Odkaz: www.mapy.cz

Zdroj: Mapy.cz


Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Kdo může hlasovat

Do zvláštní přenosné volebních schránky může hlasovat každý volič, který má nařízenou izolaci nebo karanténu z důvodu onemocnění Covid-19, a z váženého důvodu nemohl využít hlasování na volebním stanovišti (drive-in), a telefonicky požádal krajský úřad o tento způsob hlasování.

Kdy bude hlasování probíhat

Hlasování bude probíhat v pátek 2. 10. 2020 od 7:00 do 22:00 a v sobotu 3. 10. 2020 od 7:00 do 14:00.

V případě druhého kola voleb do Senátu se bude hlasovat ve pátek 9. 10. 2020 od 7:00 do 22:00 a v sobotu 10. 10. 2020 od 7:00 do 14:00 (týká se pouze okresu Strakonice a některých obcí z okresů PísekPrachatice Jindřichův Hradec).

Jak bude hlasování probíhat

Volič, který z vážných důvodů nemohl využít hlasování na volebním stanovišti (drive-in), a který chce využít tento způsob hlasování, musí telefonicky požádat krajský úřad o hlasování do přenosné volební schránky. Informace a telefonní číslo, včetně dalších pokynů pro podávání žádostí, naleznete ZDE.

Žádosti je možné podávat do čtvrtka před konáním voleb (tj. nejpozději do 1. 10. pro volby do zastupitelstva krajů a volby do Senátu, resp. do 8. 10. v případě druhého kola voleb do Senátu), a to nejpozději do 20:00 hodin. K později přijatým žádostem se nepřihlíží.

Pro hlasování do přenosné volební schránky je zákonem určeno rozmezí od pátku (od 7:00 do 22:00) do soboty (od 7:00 do 14:00). Komise pro hlasování shromáždí obdržené žádosti a následně stanoví harmonogram pro hlasování. Komise pro hlasování bude následně kontaktovat voliče tak, aby bylo hlasování možné uskutečnit. Na místě samotném vyčká komise nejvýše 10 minut, po uplynutí této lhůty se má za to, že volič odmítl hlasování.

Samotné hlasování bude probíhat následujícím způsobem:

  • komise ověří totožnost voliče, a to pouze prostřednictvím platného občanského průkazu (ověření totožnosti jiným způsobem, například cestovním pasem nebo řidičským průkazem, není přípustná),
  • komise ověří, zda volič splňuje podmínky pro zvláštní způsob hlasování (zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19),
  • poté bude voliči vydána úřední obálka, umožněno vložení lístku do obálky a poté do volební schránky,
  • následně komise pro hlasování opouští daný prostor.