Volby do Poslanecké sněmovny Jak volit

NUTNO AKTUALIZOVAT

Běžná volební místnost

  • Pokud nesplňujete podmínky pro ostatní hlasovací možnosti, tak budete volit v běžné volební místnosti jako obvykle.
  • Je nutné dodržet bezpečnostní pokyny, viz sekce webu Bezpečnost.

Prostřednictvím volebního stanoviště (drive-in)

  • Na hlasovacím stanovišti může hlasovat každý volič, který má trvalý pobyt v okrese, pro které bylo stanoviště zřízeno, a kterému byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19.
  • Všechny potřebné informace naleznete v sekci webu Kde volit.

Do zvláštní volební schránky

  • Do zvláštní přenosné volebních schránky může hlasovat každý volič, který má nařízenou izolaci nebo karanténu z důvodu onemocnění Covid-19, a z váženého důvodu nemohl využít hlasování na volebním stanovišti (drive-in), a telefonicky požádal krajský úřad o tento způsob hlasování.
  • Všechny potřebné informace naleznete v sekci webu Kde volit.

Hlasování v pobytových zařízeních

  • Jste v pobytovém zařízení (například domov důchodců, léčebna dlouhodobě nemocných) uzavřeném hygienickou stanicí z důvodu COVID-19?
  • Speciální komise Vás sama navštíví dne 1. nebo 2. října 2020 (dle možností komise), případně 8. nebo 9. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).